«Acció pendular» / «Pendular action»
volver a News

Dibuixar onades de sorra amb pèndols
Barcelona Dibuixa, Oct 2019

La gran festa del dibuix de la ciutat de Barcelona es fa present a més barris i més entitats que mai! Fins a 48 tallers gratuïts en què grans i petits podem compartir la nostra creativitat i explorar les possibilitats que ofereixen el llapis i el paper.


Draw sand waves with pendulums
Barcelona Dibuixa, Oct 2019

Barcelona’s big drawing festival is being held in even more neighbourhoods and more organisations than ever! As many as 48 free workshops where young and old can share their creativity and explore the possibilities offered by pencil and paper.


Barcelona Dibuixa >>
Flickr Picasso >>