«Paradazero»

Art i Ciutat
Vic. Maig 2016

Exposició col·lectiva a un antic habitatge modernista del centre històric de Vic

Organitza: Ex Abrupto >>